ปฐพีวิทยาเบื้องต้น. - นครหลวง, 2515. - 544 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง. แผนภูมิ.


ดิน.
ปฐพีศาสตร์.

S591 / .ก7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544