อธิพรรณ ผลพิสิษฐ์, 2519-

การวิเคราะห์แฟชั่นเครื่องแต่งกายในนิตยสารผู้หญิง ตามแนวทางการบริโภคเชิงตรรกวิทยา : กรณีศึกษานิตยสารแพรว = An analysis of fasion clothing in woman magazine according to the logic of consumption : case study "Praew" magazine / โดย อธิพรรณ ผลพิสิษฐ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. - 5, 63 แผ่น : ภาพประกอบ.

รายงานโครงการเฉพาะบุคคล คณะวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)


แพรว.


การวิเคราะห์ต้นฉบับ
หนังสือพิมพ์ -- คอลัมน์ -- เครื่องแต่งกายสมัยนิยม.

P47 / .อ36

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544