กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : รายงานการวิจัย / รวบรวมโดย สถาบันพระปกเกล้า ; บรรณาธิการ สติธร ธนานิธิโชติ. - นนทบุรี : สถาบัน, 2545. - 796, [13] หน้า : ภาพประกอบ.

มีคู่มือ 1 เล่มประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

9744490136


ไทย. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร --การเลือกตั้ง.


การเลือกตั้ง -- ไทย.

JQ1749.ก5 / ก365

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544