พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พร้อมกฎกระทรวง / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2544. - 109 หน้า.

ฉ.3-4 รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]

9742829195


กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2732.ก292539ก52 / 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544