รายงานประจำปี / บจม. ชิน คอร์ปอเรชั่น. - กรุงเทพฯ : บริษัท, [2545?]- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. ซีดี-รอม : สี ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2544-

ซีดี-รอม มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


บริษัทชิน คอร์ปอเรชั่นส์--วารสาร.
Shin Corporations--Periodicals.

HE8390.55.ฮ9ช6325 / ช63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544