ประภัสสร เสวิกุล, 2491-

16 ยอดนักเขียนไทยในอดีต / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง ประภัสสร เสวิกุล. - [ม.ป.ท.] : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2545. - 47 หน้า : ภาพประกอบ.


นักประพันธ์ไทย -- ชีวประวัติ.

PL4201 / .ป43

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)