คู่มือเตรียมสอบนิติกร 3 และเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม 3 / ฝ่ายวิชาการ บริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด. - ปทุมธานี : บริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด, 2545. - 487 หน้า : ภาพประกอบ.

9743892729


สำนักงานศาลยุติธรรม.


ศาล -- ไทย.
ศาล -- ข้าราชการและพนักงาน -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.
การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.
รัฐธรรมนูญ -- ไทย.
ศาล -- ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบ.

KPT1580 / .ค745

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544