ดำเนิน ทรัพย์ไพศาล, 2499-

ล้ม(ไม่)ละลาย : คู่มือฟื้นฟูกิจการ / ดำเนิน ทรัพย์ไพศาล, อนุสรา โชควาณิชย์พงษ์, อรุณี มหธร. - [กรุงเทพฯ] : เนชั่นบุ๊คส์, 2545. - 179 หน้า.

9749548027


การฟื้นตัวบริษัท -- ไทย.
การปรับโครงสร้างหนี้ -- ไทย.
ล้มละลาย -- ไทย.

KPT1147 / .ด63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544