โสภณ ด่านศิริกุล.

คัมภีร์หุ้น / โสภณ ด่านศิริกุล. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท ส. เอเชีย เพรส (1989) จำกัด, 2545- - เล่ม : ภาพประกอบ.

ล. 1. คัมภีร์หุ้น -- ล. 2 พัฒนาฝีมือการเล่นหุ้น

9749052277 (ล. 1) 9789741377695 (ล. 2)


หุ้นและการเล่นหุ้น -- ไทย.

HG5750.56 / .ส895

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544