เรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น [วีดิทัศน์]. - กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด, 2545. - 2 ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว + คู่มือ 1 เล่ม.

คู่มือ เรียบเรียงเนื้อหาโดย พรรณจรี สิริมงคลกุล ; บรรณาธิการ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ.


ภาษาญี่ปุ่น -- แบบเรียนสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ -- ภาษาไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544