เดานส์, แอนโธนี.

องค์การและความอยู่รอด แปลจาก Inside bureaucracy โดย เชาว์ ไพรพิรุณโรจน์. - กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2524. - 581 หน้า. - หนังสือแปลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อันดับที่ 61 .


องค์การ.
การบริหารรัฐกิจ.

JF1358 / .ด8

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544