ไทย-ยุโรปในมิติด้านการเมืองและความมั่นคง / ธีระ นุชเปี่ยม บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : โครงการเอเชีย-ยุโรปศึกษา, 2545. - 90 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9746007343


ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- แง่การเมือง.


กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
ยุโรป -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย.

JZ1570 / .ท94

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544