วงศกร ภู่ทอง.

8 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย วงศกร ภู่ทอง, พงศกร ใจแก้ว. - กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์เดอะบุคส์ จำกัด, [2545?] - 230 หน้า.

9743942106


องค์การมหาชนอิสระ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2877 / .ว25

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544