วิเชียร ศิริมงคล.

ศิลปการร่างคำคู่ความแบบทนายมืออาชีพ / วิเชียร ศิริมงคล. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วศินการพิมพ์, 2543. - 2 เล่ม.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 2549-2550.

9742883432 (ล. 1 : 2549) 9742884963 (ล. 2 : 2550)


ทนายความ -- คู่มือ.
คำคู่ความ.
คดีและการสู้คดี -- ไทย.
การฟ้องคดีแพ่ง -- ไทย.
การฟ้องคดีอาญา -- ไทย.

KPT1630 / .ว62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544