บรรเจิด สิงคะเนติ.

สิทธิและเสรีภาพ : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย บรรเจิด สิงคะเนติ, ศาตรา โตอ่อน. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. - 4, 82 แผ่น.


สิทธิพลเมือง -- ไทย.
เสรีภาพ.

KPT2460 / .บ44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544