การกระจายอำนาจทางการคลัง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. - 4 เล่ม : ภาพประกอบ.


การคลังสาธารณะ.
การคลังท้องถิ่น -- ไทย.

HJ191.ท92 / ก595

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544