คุณภาพข้าวและการตรวจสอบข้าวปนในข้าวหอมมะลิไทย / หัวหน้าโครงการ งามชื่น คงเสรี ; ผู้ร่วมงานวิจัย กิติยา กิจควรดี ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2545. - 115 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9744362235


ข้าว -- การตรวจสอบ -- ไทย.
ข้าว -- คุณภาพ.
ข้าว -- มาตรฐาน -- ไทย.

SB191.ข6 / ค73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544