เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-

1 ทศวรรษแห่งประชาธิปไตยไทย : บรรณาการแด่อาจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร / เอนก เหล่าธรรมทัศน์. - นนทบุรี : มิติใหม่, [2545?] - 63 หน้า.

9748229548


ประชาธิปไตย -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .อ745

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544