เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี.

พื้นฐานทนายความรุ่นใหม่ / เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี. - สมุทรปราการ : บริษัทสำนักงานเกรียงศักดิ์ และเพื่อนทนายความ-ธุรกิจ จำกัด, 2545. - 486 หน้า.

9749058232


ทนายความ -- คู่มือ.
การฟ้องคดีแพ่ง -- ไทย.
การฟ้องคดีอาญา -- ไทย.
คดีและการสู้คดี -- ไทย.
คำคู่ความ.

KPT1630 / .ก935

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544