ถาวร โพธิ์ทอง, 2470-

พจนานุกรมกฎหมายและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง อังกฤษ-ไทย = Dictionary of law and relevant words English-Thai / ถาวร โพธิ์ทอง. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544. - 431 หน้า.

9745717541


กฎหมาย -- พจนานุกรม.
กฎหมาย -- ไทย -- พจนานุกรม.

K52.อ6 / ถ62 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544