มาโนช จรมาศ.

คำบรรยายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / มาโนช จรมาศ ผู้เรียบเรียง. - [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523. - 19, 487 หน้า.

ชื่อเรื่องที่สัน: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1-2.

9745710059


วิธีพิจารณาความแพ่ง.

KPT1710 / .ม63 2523

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544