ไพโรจน์ อาจรักษา.

เปิดกรุกฎหมายเก่า : พร้อมด้วยร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายฉบับที่ไม่เหมาะสมต่อกาลปัจจุบัน พ.ศ. ... / ไพโรจน์ อาจรักษา. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545. - 3, 201 หน้า.

9742031215


กฎหมาย -- ไทย.

KPT120 / .พ94

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544