จักษุวิทยาสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / บรรณาธิการ ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, ประภัสร์ ศุขศรีไพศาล. - กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2545. - 56 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9749507150


จักษุวิทยา.

WW100 / .จ623

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544