วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย = The capital administrations and local governments : the United States of America, England, France, Japan and Thailand / โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : โฟร์เพช, 2545. - ก-ฒ, 407 หน้า : ภาพประกอบ.

9749048482


เมืองหลวง.
การปกครองท้องถิ่น.

JS87 / .ว67 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544