เฉลิมเกียรติ ผิวนวล.

ปรัชญาสิทธิมนุษยชน และพันธกรณีในสังคมไทย. - กรุงเทพฯ, กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม, 2530. - 164 หน้า.


สิทธิมนุษยชน.


ไทย -- ภาวะสังคม.

JC571 / .ฉ7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544