ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

ศาลปกครองกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์. - กรุงเทพฯ : สวัดิการด้านการฝึกอบรม สำนักงานศาลปกครอง, 2545. - 55 หน้า.

9741319576


ศาลปกครอง -- ไทย.

KPT2764 / .ช619

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544