สงวน สุทธิเลิศอรุณ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสื่อมวลชน / โดย สงวน สุทธิเลิศอรุณ. - [กรุงเทพฯ] : บริษัทอักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2542. - 355 หน้า : ภาพประกอบ.


สื่อมวลชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3482 / .ส25

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544