เชิดชัย มีคำ.

คู่มือปฏิบัติงานคลัง / รวบรวม[และเรียบเรียง] โดย เชิดชัย มีคำ. - กรุงเทพฯ : บ. สามเจริญพานิชย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด, [2545?] - 559 หน้า : ภาพประกอบ.


การคลังสาธารณะ -- ไทย.
การคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

HJ1360.55 / .ช733

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544