ดวงใจ อมาตยกุล.

การขับร้องประสานเสียง / ดวงใจ อมาตยกุล. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. - XVII, 157 หน้า : ภาพประกอบ.

9741320434


การร้องเพลง -- วิธีการ -- การเรียนด้วยตนเอง.
ดนตรีประสานเสียง.

MT893 / .ด523

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544