ตารางสถิติการสำรวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ... รายจังหวัด / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2544- - เล่ม. - รายปี - 2544-

ล. 1. กรุงเทพมหานครและภาคกลาง -- ล. 2. ภาคเหนือ -- ล. 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -- ล. 4. ภาคใต้.


สาธารณสุข -- ไทย -- สถิติ -- วารสาร
การสำรวจบริการทางการแพทย์ -- ไทย -- วารสาร
การสำรวจอนามัย -- ไทย -- วารสาร

WA900.JT3.02 / ต646

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544