จิรวัฒน์ รจนาวรรณ.

23 สุดยอดผู้นำรัฐบาล : อดีต-ปัจจุบัน : พรั่งพร้อมด้วยรายนาม "รัฐมนตรี" ทุกรัฐบาล วิธีและวิถีสู่บัลลังก์ของ 23 นายกรัฐมนตรีไทย / จิรวัฒน์ รจนาวรรณ. - กรุงเทพฯ : พึ่งตน, 2545. - 383 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการหนังสือสำหรับผู้สนใจการเมือง : สุดยอด "นักการเมือง" ; เล่มที่ 1 .

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) ผู้หาญกล้าทวนกระแส “ประชาธิปไตย” - - พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) “เชษฐบุรุษคนซื่อ” ผู้นำการปฏิวัติ ๒๔๗๕ - - จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (หลวงพิบูลสงคราม) ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น “นายกฯ ตลอดกาล” - - พันตรี ควง อภัยวงศ์ (หลวงโกวิทอภัยวงศ์) ผู้มีอารมณ์ขันเป็นนิจ จนมีสมญา “ตลกหลวง” - - นายทวี บุณยเกตุ นายกรัฐมนตรี “เฉพาะกิจ” เพื่อขัดตาทัพ - - หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ผู้บำเพ็ญตนประดุจ “ฤาษีท่ามกลางฝูงวานร” - - นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) “รัฐบุรุษอาวุโส” ผู้เป็นบุคคลสำคัญของโลก - - พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์) ผู้มีวาทศิลป์เป็นเลิศ จนมีสมญา “นายกฯ ลิ้นทอง” - - นายพจน์ สารสิน ผู้ยึดมั่นใน “หลักการและความถูกต้อง” - - จอมพล ถนอม กิตติขจร ผู้ก่อให้เกิดกรณี ๑๔ ตุลา ๑๖ “วันมหาวิปโยค” - - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บริหารประเทศ ด้วยมรรควิธี “เผด็จการ” - - นายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกฯ “พระราชทาน” ที่ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม - - หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ปราชญ์เอกผู้เป็น “เสาหลักประชาธิปไตย” - - นายธานินทร์ กรัยวิเชียร รัฐบาล “ขวาตกขอบ” ผู้เป็นเนื้อ “หอย” ของคณะปฏิรูป - - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ “ขวาปฏิรูป” ผู้มุ่งประสานประโยชน์กับทุกฝ่าย - - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ “รัฐบุรุษ” ผู้ทรงอำนาจ และบารมีมั่นคงดั่งภูผา - - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ “นักเสียบ” เพื่อชาติ และ “น้าชาติมาดนักซิ่ง” - - นายอนันต์ ปัญยารชุน “ผู้ดีรัตนโกสินทร์” ผู้เป็นรัฐบาลมวยแทน “รสช.” - - พลเอก สุจินดา คราประยูร จากกรณี “พฤษภาทมิฬ” สู่ “นายกฯ ตกสวรรค์” - - นายชวน หลีกภัย จาก “สมถะ” และ “ชวนเชื่องช้า” สู่ “มีดโกนไร้คม” - - นายบรรหาร ศิลปอาชา “เติ้งเสี่ยวหาร” ผู้เป็นหลงจู๊จัดตั้ง “รัฐบาลยี้” - - พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ “ขงเบ้งแห่งกองทัพ” ผู้มีวาสนาเพียง “นายกฯ สำรอง” - - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร สุดยอด “เจ้าสัว” และ “ผู้นำรัฐบาล” ที่ทรงอิทธิพล

9749544072 9789749544075


นายกรัฐมนตรี -- ไทย -- ชีวประวัติ.
รัฐมนตรี -- ไทย -- ทะเบียน.

DS570.5 / .จ645

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544