ทิศทางการจัดหาไฟฟ้าไทย / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545. - 46 หน้า : ภาพประกอบ.


การผลิตพลังงานไฟฟ้า -- ไทย.

HD9685.ท92 / ท65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544