สารสนเทศสิ่งแวดล้อมประเทศไทย [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] / โครงการเครือข่ายข้อมูลสิ่งแวดล้อมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. - [กรุงเทพฯ] : โครงการ, [2545?] - 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.


นิเวศวิทยา -- ไทย -- ฐานข้อมูล.
ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย -- ฐานข้อมูล.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544