สัญญา บัวเจริญ.

การสอบสวนคดีในอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว / พ.ต.อ. สัญญา บัวเจริญ. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)

9749008332


ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทย.
เขตอำนาจศาล -- ไทย.
การพิจารณาและตัดสินคดี -- ไทย.

KPT4720 / .ส63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544