มารุต บุนนาค, 2467-

วิชาว่าความและมรรยาททนายความ / มารุต บุนนาค. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545. - ก-ฐ, 570 หน้า.

9749506952


วิชาว่าความ -- ไทย.
จรรยาบรรณทางกฎหมาย -- ไทย.

KPT1629 / .ม647 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544