กฎหมายปกครอง / [รวบรวม]โดย พันตรี นิติน ออรุ่งโรจน์. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2545. - 204 หน้า.

9745041858


กฎหมายปกครอง -- ไทย.
ศาลปกครอง -- ไทย.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- ไทย.
ละเมิด -- ไทย.

KPT2764.ก28 / 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544