พระราชวังดุสิต / เนื้อเรื่องและคำบรรยาย ชุมศรี วงศ์วีระไชย ... [และคนอื่นๆ] ; ภาคภาษาอังกฤษ Geoffrey Longfellow, บุญทรง คอสเนอร์เนเทิน = Dusit Palace / text and captions, Chumsri Wongweerachai ... [et al.] ; English version, Geoffrey Longfellow, Boonsong Klausner-Nathan. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2545. - 2 เล่ม : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ล. 1. พระที่นั่งวิมานเมฆ -- ล. 2. หมู่พระตำหนัก.

9748274861


พระราชวังดุสิต.
Dusit Palace (Bangkok, Thailand)
พระที่นั่งวิมานเมฆ.
Vimanmek (Bangkok, Thailand)

NA1522.ก4 / ว65 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544