รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-

บทวิเคราะห์กฎหมายที่บัญญัติในยุครัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (มีนาคม 2534-เมษายน 2535) / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. - [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2541. - 45 หน้า. - เอกสารวิชาการ ; หมายเลข 501 . - เอกสารวิชาการ (โครงการเมธีวิจัยอาวุโส) ; หมายเลข 501. .


กฎหมาย -- ไทย -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- รายการ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544