แถมสุข นุ่มนนท์, 2478-

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกาภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง. - กรุงเทพฯ, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2525. - 48 หน้า.


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา.
สหรัฐอเมริกา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย.

DS575.5.ส5 / ถ8

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544