ระพี สาคริก, 2465-

หอมกลิ่นกล้วยไม้ / ระพี สาคริก. - กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2545. - 221 หน้า : ภาพประกอบ.

ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: ปรัชญาที่งดงามกับพันธุ์กล้วยไม้ที่งอกเงย.

เข้าป่าหากล้วยไม้ครั้งแรกในชีวิต -- ต้นไม้มีวิญญาณจริงหรือ? -- กล้วยไม้ในรอยใจของคนเดินดิน.

9749548698


ระพี สาคริก, 2465-


นักวิชาการเกษตร -- ไทย -- ชีวประวัติ.
กล้วยไม้.

S417.ร6ก3 / 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544