ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

ลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ พัฒนาการท้องถิ่น โดย ปกรณ์ อังศุสิงห์. - พระนคร, โรงพิมพ์มหาดไทย, 2502. - 64 หน้า.

ศพนาย แสวง ทิมทอง.


แสวง ทิมทอง, 2446-2501.


การพัฒนาชุมชน.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- ประวัติ.

JQ1745.ก1 / ด6 2502

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544