ธีรภาพ โลหิตกุล, 2501-

รัก-ชื่น-ขื่น-ชัง อุษาคเนย์ / ธีรภาพ โลหิตกุล. - [กรุงเทพฯ] : เนชั่นบุ๊คส์, 2545. - 303 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

974954840X


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ปกิณกะ.

DS521.2 / .ธ644

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544