ตติยา ใจบุญ, 2504-

วิกฤตการณ์น้ำมันโลก : กับชะตากรรมมนุษย์ในวิถีบริโภคนิยม / ตติยา ใจบุญ. - กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด, 2545. - 11, 128 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9742308691


น้ำมันเชื้อเพลิง.
ปิโตรเลียม.

HD9560.5 / .ต26

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544