สมเด็จพระเท็นซิน กยัตโส, ทะไลลามะองค์ที่ 14, ค.ศ. 1935-

เยียวยาความโกรธ : อานุภาพแห่งขันติธรรมจากมุมมองชาวพุทธ / ทะไลลามะ บรรยาย ; อนิตรา พวงสุวรรณ-โมเซอร์ แปล ; พระไพศาล วิสาโล บรรณาธิการแปล. - [กรุงเทพฯ] : กองทุนวุฒิธรรม, 2544. - 40, 260 หน้า : ภาพประกอบ.

9749077032


ขันติ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.
ความโกรธ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.

BQ4420.ข6 / ส37

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544