อัญฑิการ์ โรงสะอาด.

ทักษะการอ่าน TOEFL, Test of English as a Foreign Language ฉบับสมบูรณ์ = TOEFL reading comprehension / อัญฑิการ์ โรงสะอาด, สุทิน พูลสวัสดิ์. - กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี. (ประเทศไทย), 2539. - 579 หน้า : ภาพประกอบ.


ภาษาอังกฤษ -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบ.
ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบและเฉลย.
ความเข้าใจในการอ่าน.

PE1128 / .อ575

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544