กอแก้ว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม่, เจ้า, 2478-2548.

มารยาทในสังคม [วีดิทัศน์] / เจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม่. - [กรุงเทพฯ] : ขวัญเรือน, [2545?] - 1 ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว


มารยาทและการสมาคม -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544