เนตรดาว แพทย์กุล, 2509-

บทบาทของผู้หญิงชาวบ้านในการพัฒนา : กรณีศึกษาบทบาทของผู้หญิงในเครือข่ายชุมชนเมือง : รายงานการวิจัย / โดย เนตรดาว แพทย์กุล. - [เชียงใหม่] : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544. - ก-ณ, 127 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการฝึกอบรมนักวิจัยด้านสตรีศึกษา. .

9746576984


สตรีในการพัฒนาชุมชน -- ไทย.
ชุมชนแออัด -- ไทย.

HQ1240.5.ท9 / ป63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544