ธนะชัย ผดุงธิติ 2505-

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล / ธนะชัย ผดุงธิติ. - กรุงเทพฯ : นิติรัฐ, 2545. - ก-ง, 203 หน้า : ภาพประกอบ.

9749080637


เขตอำนาจศาล -- ไทย.

KPT1590 / .ธ36

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544