จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ.

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Management of natural resources and environment / จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2545. - 304 หน้า : ภาพประกอบ.

9742760802


ทรัพยากรธรรมชาติ -- การจัดการ
การจัดการสิ่งแวดล้อม

HC85 / .จ62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544