พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธ์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546. - 62 หน้า.

9749577280


ประกันสุขภาพแห่งชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
บริการทางการแพทย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
กฎหมายสาธารณสุข -- ไทย.

KPT3075.ก352545ก4 / 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544